Pożyczka płynnościowa POIR dla woj. małopolskiego

 • kwota pożyczki do 1.500.000 zł
 • oprocentowanie 0%
 • okres finansowania do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki brak
 • wkład własny brak
Pożyczka płynnościowa POIR przeznaczona jest dla mikro-, małych, i średnich przedsiębiorców z woj. małopolskiego. W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z:
 1. pandemią COVID-19 albo
 2. rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Pożyczka udzielana jest firmom niezależenie od branży, w której prowadzą działalność.

Wartość Pożyczki nie może przekroczyć 1 mln zł. Może ona zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych, wspierających przejście na
gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, wyniesie min. 30%.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • wydatki inwestycyjne, np.: mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego; wydatki inwestycyjne wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Pożyczki udzielane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020 (POIR).

POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?

Napisz, zadzwoń, przyjedź na kawę 🙂

Adres

Biznesowe Centrum Szkoleniowo-Doradcze Tomasz Witek

Ul. Kościelna 20/13

34-400 Nowy Targ

NIP: 7352516516

ZNAJDZIESZ NAS

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z POŻYCZKI?

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!