Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

-> Kto może skorzystać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

-> Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw (firma zatrudniająca od 1 do 9 pracowników): 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

* jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

-> Na jakie szkolenia można pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych

  • Miejsce: Podhale (lokalizacja będzie doprecyzowana po naborze)
  • Ilość miejsc ograniczona!
  • Dane do kontaktu:
    Koordynator projektów szkoleniowych Małgorzata Smoleń tel: 884 700 426
  • Szkolenia realizowane kwiecień/maj/czerwiec 2023 roku
  • Termin zgłoszenia: do końca stycznia 2023r.

POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?

Napisz, zadzwoń, przyjedź na kawę 🙂

Adres

Biznesowe Centrum Szkoleniowo-Doradcze Tomasz Witek

Ul. Kościelna 20/13

34-400 Nowy Targ

NIP: 7352516516

ZNAJDZIESZ NAS

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą!